Highlight
Gm contact
  12.00 - 24.00
พูดคุยกับทีมงานได้ผ่านระบบ LIVE CHAT
วันทำการ : สามารถติดต่อทีมงานได้ทุกวัน
เวลาทำการ : เที่ยงวัน ถึง เที่ยงคืน

SPECIAL EVENT ค่าประสบการณ์ X2 อัตราการดรอปไอเทม X2

Type : event     Create on :    

 

SPECIAL EVENT ค่าประสบการณ์ X2 อัตราการดรอปไอเทม X2

ช่วงเวลาแห่งความสุข ค่าประสบการณ์ และการดรอปไอเทมเพิ่มขึ่น X2 ทีมงานจึงจัดกิจกรรมดีดีเพื่อเอาใจเพื่อนๆ กันทุกคน

 

ระยะเวลาของกิจกรรม

  • • ตั้งแต่วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 12.00 - วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00

 

รายละเอียด และเงื่อนไขของกิจกรรม

  • ภายในช่วงเวลากิจกรรม เพื่อนๆ จะได้รับ ค่าประสบการณ์ และอัตราการดรอป เพิ่มขึ้น 2 เท่า ตลอดสัปดาห์ ทั้งนี้มีผลกับการฆ่ามอนสเตอร์เท่านั้น แต่จะไม่รวมถึงค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากเควส เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเล่น กำลังเก็บค่าประสบการณ์อาชีพต่างๆ หรืออยากหาไอเทมเพิ่มเติมช่วงนี้ เป็นเวลาอันสมควรยิ่งนัก